Ansökan till vårt daghem

Från och med 1.8 2018 är Strandsvalans daghem ett servicesedeldaghem. Det innebär att då du ansöker om dagvårdsplats på Vasa stads web-sidor gör du samtidigt en anhållan om servicesedel.

Dagvårdsavgifter är de samma som i den kommunala dagvården. Faktureringen kommer att handhas av daghemmet från 1.8 2018.

All behövlig information om servicesedeln finns på Vasa stads hemsidor.