Strandsvalans daghemsförening r.f.

Strandsvalans daghemsförening r.f. är en föräldraförening som upprätthåller Strandsvalans daghem. Föreningen grundades 1973 som Vasa Centralsjukhus daghemsförening och verkade på sjukhusets område för endast sjukhusets personal. Behovet av dagvårdsplatser växte och det lilla daghemmet på sjukhusets område blev för litet. Föreningen bestämde sig för att bygga nytt och efter ett gott samarbete med Vasa stad stod det nya daghemmet färdigt, år 1985, på Strandgatan 23. Sedan dess har det tvåspråkiga daghemmet fungerat och föreningen kan fira 45 år av aktör i daghemsbranchen.

Föreningen leds av en styrelse som består av föräldrar till barn på dagis. Styrelsen väljs varje år och har möten i snitt en gång per månad eller efter behov.

Styrelsen 2018 består av:
Ordf. Anna Höglund
Sekr Johanna Berts

Medlemmar: 
Lotta Alhonnoro
Anders Wik
Elisabeth Krooks
Maria Östergård-Käld
Eva Lillhonga

Utöver detta finns även en föräldrakommitte´ som ordnar som utfärder, gårdsfester, basarer och annat trevligt. Det är ett mycket välkommet inslag i daghemmets vardag. Du kan som förälder aktivera dig i endera styrelsearbetet eller i föräldrakommitte´n och tillsammans skapar vi ett bra daghem åt de barn som får sin dagvård på Strandsvalans daghem.

Du är som förälder varmt välkommen i vårt gemensamma arbete för barnen!