Våra avdelningar

Hippiäiset

En trygg famn och tid för alla,
Musik och sång hörs skalla,
På konstens och sagans magi vi kalla.
Välbefinnande våra kroppar önska
Också sinnet, då vi pratar finska.

På avdelningen Hippiäiset är det viktigt, att barnen har en trygg och god plats där de kan växa och utvecklas.Vi sjunger och leker dagligen. En gång i veckan gör vi hobbyarbeten och har gymnastik.

Avdelningen Hippiäiset är för 1-3 åringar och hos oss arbetar en pedagog i småbarnsfostran och två barnskötare.

Kontaktuppgifter:
Om du har frågor kan du ringa eller komma på besök.
Telefon: 050 4419471
E-post: hippiaiset@strandsvalan.fi

Strandsvalans daghem finns också på Instagram.
Välkommen att följa oss på namn,   strandsvalan_rantapaasky

Peukaloiset

Peukaloiset är en finskspåkig grupp för barn i åldern 1-3 år. I den pedagogiska verksamheten beaktar vi de behov och intressen, som barnen i de olika åldrarna har. För oss är stödjandet av varje barns individuella tillväxt och utveckling, tillsammans med familjen, väldigt viktigt. Till verksamheten hör bl.a. undervisning i idrott och naturen, bekantande med näromgivningen, musik, slöjd, att uttrycka sig samt att lära sig bemästra sina känslor.

Vår viktiga värden är:
  • att vara tillsammans
  • glädje
  • att utgå från barnens bästa
  • sensitivitet
  • lek
  • avsaknad av stress

Till våra dagliga rutiner hör ofta att undersöka och lära sig olika saker samt att vara tillsammans. I gruppen Peukaloiset får varje barn växa och utvecklas i sin egen takt, i en trygg omgivning tillsammans med bekanta vuxna och kamrater.

På avdelningen Peukaloiset arbetar en pedagog i småbarnsfostran och två barnskötare. Om du har frågor kan du ringa eller komma på besök.

Kontaktuppgifter
Telefon: 050 4419472
E-post: peukaloiset@strandsvalan.fi

Strandsvalans daghem hittar du också på Instagram.
Välkommen att följa oss på namn , strandsvalan_rantapaasky

Pingvinerna

Pingvinerna utlyste första gången någonsin Dagisfreden på Strandsvalan 2017. Barnen ville att Pingvinernas motto skulle vara :” Jag skall krama alla mina kompisar” För oss är barnens välbefinnande det allra viktigaste, vi vill lägga grunden till en dagis tillvaro som Värnar om att barnen skall få komma fram med sina tankar och önskemål. Vi erbjuder ett medvetet arbetssätt som gör det lättare för barnen att ta egna initiativ och känner att det finns en vuxen som lyssnar och respekterar dem. I en tillåtande miljö utveckla självkänslan, barnet lär känna sina egna styrkor.

I vår verksamhet har den fria leken en stor betydelse, i den utvecklas det sociala samspelet. Därtill blandas dagisupplevelser med naturupplevelser i närmiljö, sång och musik, sagoläsning och fin-och grovmotoriska utmaningar. Vi vill också på ett positivt sätt stärka både den finlandssvenska och den finska kulturen, därför har vi ett aktivt samarbete med den finska avdelningen, Tilhet. Vi vill ge barnen lugn och ro för att växa och utvecklas i en trygg miljö.

På Pingvinerna finns barn i (2)3-5 års åldern, antalet heldagsplatser är 24. Personalen består av två pedagoger i småbarnsfostran och en barnskötare. Har du något du funderar på går det bra att ringa och/eller komma på besök.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 050 4419476
E-post: pingvinerna@strandsvalan.fi

Strandsvalans daghem hittar du också på Instragram.
Välkommen att följa oss på namn , strandsvalan_rantapaasky

Tilhet

I gruppen Tilhet respekterar vi varandra och bejakar varandras olikheter. Samarbetet och öppenheten mellan daghemmet och hemmen är viktiga för oss. I smågruppsverksamheten uppmärksammar vi det som intresserar barnen. Vi har också samarbete över språkgränsen, tillsammans med gruppen Pingvinerna.

I gruppen Tilhet flyter vardagen på kryddad med humor!

Tilhet är för (2)3-5 åringar och platsantalet är 24. På avdelningen arbetar två pedagoger i småbarnsfostran och en barnskötare. Om du har frågor kan du ringa eller komma på besök.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 050 4419478
E-post: tilhet@strandsvalan.fi

Strandsvalans daghem hittar du också på Instagram.
Välkommen att följa oss på namn , strandsvalan_rantapaasky

Ugglorna

Är en svenskspråkig grupp med barn i åldern 2-5 år. Vi
  • vill ge barnen en sund självkänsla och ett positivt förhållningssätt till andra
  • vill att varje barn skall känna sig behövt, viktigt och delaktigt
  • arbetar medvetet med att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning
  • vill delge barnen de traditioner som finns i vår kultur och tillsammans skapa egna uggletraditioner som blir till minnen för resten av livet

På Ugglorna arbetar två pedagoger i småbarnsfostran och en barnskötare.
Har du frågor som du vill få svar på kan du ringa upp och komma på besök.

Kontaktuppgifter till Ugglorna:
Telefon: 050 4419473
E-post: ugglorna@strandsvalan.fi

Strandsvalans daghem hittar du också på Instagram.
Välkommen och följ oss: strandsvalan_rantapaasky

Undulaterna

På vår avdelning finns närvarande vuxna som kan svara på barnens individuella behov. Vi jobbar för en trygg, positiv och individinriktad start för ett livslångt lärande. Vi satsar på en mångsidig pedagogisk verksamhet med barnet i centrum och barnens lek som utgångspunkt.

På Undulaterna finns barn i ålder 1-3 år  och platsantalet är 12. Vi som jobbar här är en pedagog i småbarnsfostran och två barnskötare. Har du något du funderar på går det bra att ringa och /eller komma på besök.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 050 4419463
E-post: undulaterna@strandsvalan.fi

Strandsvalans daghem hittar du också nu på Instragram.
Välkommen att följa oss på namn : stransvalan_rantapaasky