Osastomme

Hippiäiset

Turvallista syliä ja kaikille aikaa,
Soitto ja iloinen laulu raikaa,
Myös taiteen ja sadun taikaa.
Harjoitellaan hyvää oloa keholla
Ja mielellä, suomen kielellä.

Pääpäino Hippiäisillä on, että lapsilla on turvallinen ja hyvä paikka kasvaa ja kehittyä.
Laulamme ja leikimme päivittäin sekä askartelemme ja jumppaamme kerran viikossa.

Hippiäinen, on 1-3 vuotiaiden osasto ja meillä työskentelee yksi varhaiskasvatuiksen opettaja pienten lasten osastolla ja kaksi lastenhoitajaa.

Yhteystiedot:
Jos sinulla on kysyttävää voit soittaa ja tulla käymään.
Puhelin: 050 4419471
Sähköposti: hippiaiset@strandsvalan.fi

Rantapääskyn päiväkoti löytyy nyt myös Instagramista.
Tervetuloa seuraamaan meitä nimellä ,  strandsvalan_rantapaasky

Peukaloiset

Peukaloisten ryhmä on 1-3 vuotiaiden lasten suomenkielinen ryhmä. Pedagogisessa toiminnassa huomioimme eri-ikäisten lasten tarpeet ja mielenkiinnonkohteet. Meille jokaisen lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen yhdessä perheen kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Toimintaamme kuuluu muun muassa liikunta- ja luontokasvatusta, omaan lähiympäristöön tutustumista,musiikkia.,kädentaitoja, itseilmaisua sekä tunnetaitojen opettelua.

Meille tärkeitä arvoja ovat:
  • yhdessäolo
  • ilo
  • lapsilähtöisyys
  • sensitiivisyys
  • leikki
  • kiirrettömyys

Päivittäiseen arkeemme kuuluu uusien asioiden tutkimista ja oppimista sekä yhdessäoloa. Peukaloisissa jokainen lapsi saa kasvaa ja kehittyä omana itseään turvallisessa ympäristössä tuttujen aikuisten ja kaverieden kanssa.

Peukaloisten ryhmässä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajat pienten lasten osastolla ja yksi lastenhoitaja.
Jos sinulla on kysyttävää voit soittaa ja tulla käymään.

Yhteystiedot:
Puhelin: 050 4419472
Sähköposti: peukaloiset@strandsvalan.fi

Rantapääskyn päiväkoti löytyy nyt myös Instagramista.
Tervetuloa seuraamaan meitä nimellä , strandsvalan_rantapaasky

Pingvinerna

Pingvinerna-osaston lapset julistivat ensimmäistä kertaa päiväkotirauhan Rantapääskyn historiassa. Lapset halusivat, että Pingvinerna-osaston motto olisi: ”Aion halata kaikkia ystäviäni”. Meille lasten hyvinvointi on tärkeintä. Haluamme luoda perustan päiväkodille, jossa lapset saavat tuoda esiin omia ajatuksiaan ja toiveitaan. Meillä vallitsee toimintatapa, joka kannustaa lapsia oma- aloitteisuuteen ja että lapset tuntevat, että on olemassa aikuinen, joka kuuntelee ja kunnioittaa heitä. Itsetunto saa kehittyä sallivassa ympäristössä ja lapsi oppii tuntemaan omat vahvuutensa.

Toiminnassamme suuri merkitys on vapaalla leikillä, missä sosiaaliset yhteistyötaidot kehittyvät. Tähän lisätään luontokokemuksia lähiympäristössä, laulua ja musiikkia, satujen lukemista ja sekä hieno- ja karkeamotoristen taitojen haasteita. Haluamme myös vahvistaa positiivisesti suomenruotsalaista ja suomalaista kulttuuria, joten yhteistyö suomalaisen osaston, Tilhien kanssa, on aktiivista. Haluamme tarjota lapsille rauhan kasvaa ja kehittyä turvallisessa ympäristössä.

Pingviineissä on (2)3-5 vuoden ikäisille lapsille 24 kokopäiväpaikkaa. Henkilökuntaan kuuluu kaksi varhaiskasvatuiksen opettaja pienten lasten osastolla ja lastenhoitaja. Mikäli sinulla on kysyttävää, on parasta soittaa tai käydä paikan päällä.

Yhteystiedot:
Puhelin: 050 4419476
Sähköposti: pingvinerna@strandsvalan.fi

Rantapääskyn päiväkoti löytyy nyt myös Instragramista.

Tervetuloa seuraamaan meitä nimellä , strandsvalan_rantapaasky

Tilhet

Tilhissä kunnioitamme toisiamme ja hyväksymme toistemme erilaisuudet. Yhteistyö ja avoimuus päiväkodin ja kodin välillä on meille tärkeää. Tilhissä huomioimme lasten mielenkiinnonkohteet pienryhmätoiminnassa.Teemme myös yhteistyötä yli kielirajojen truotsinkielisen , Pingviinien ryhmän kanssa.

Tilhissä arki sujuu huumorilla höystettynä!

Tilhissä on (2)3-5 vuotiaat ja paikkaluku on 24.  Osatolla työnskentelee kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi varhaiskasvatuksen opettajat pienten lasten osastolla. Jos sinulla on kysyttävää voit soittaa ja tulla käymään.

Yhteystiedot:
Puhelin: 050 4419478
Sähköposti: tilhet@strandsvalan.fi

Rantapääskyn päiväkoti löytyy nyt myös Instagramista.

Tervetuloa seuraamaan mietä nimellä , strandsvalan_rantapaasky

Ugglorna

On ruotsinkielinen ryhmä 2-5 –vuotiaille lapsille. Me
  • haluamme lapsille terveen itsetunnon ja positiivisen suhtautumisen muihin
  • haluamme, että jokainen lapsi tuntee itsensä tarpeelliseksi, tärkeäksi ja ryhmään kuuluvaksi
  • pyrimme tietoisesti estämään, havaitsemaan ja lopettamaan kiusaamisen
  • haluamme tutustuttaa lapset kulttuurimme nykyisiin perinteisiin ja luoda yhdessä omat pöllö-perinteemme, jotka he muistavat lopun elämäänsä

Osastolla Ugglorna työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajat pienten lasten osastolla ja lastenhoitaja. Mikäli sinulla on kysyttävää, on parasta soittaa tai käydä paikan päällä.

Osaton Ugglorna Yhteystiedot:
Puhelin: 050 4419473
Sähköposti: ugglorna@strandsvalan.fi

Rantapääskyn päiväkoti löytyy nyt myös Instagramista.
Tervetuloa seuraamaan mietä nimellä , strandsvalan_rantapaasky

Undulaterna

Osastolamme on läsnä aikuisia, jotka voivat vastata lasten yksilöllisiin tarpeisiin. Työskentelemme turvallista, positiivista ja yksilöllistä alkua varten elinikäisen oppimisen polulla. Keskipisteenämme on keskittyä monipuoliseen kasvatustoimintaan lähtökohtana lasten leikit.

Osastoa Undulaterna on tarkoitettu 1-3-vuotialle lapsille. Osastolla on paikkoja 12 lapselle. Osastolla työskentelee yksi varhaiskasvatuiksen opettaja pienten lasten osastolla ja kaksi lastenhoitajaa.

Yhteystiedot:
Puhelin: 050 4419463
Sähköposti: undulaterna@strandsvalan.fi

Rantapääskyn päiväkoti löytyy nyt myös Instragramista.
Tervetuloa seuraamaan mietä nimellä , stransvalan_rantapaasky